Aktualności

23.10.2017

Spotkanie informacyjno – organizacyjne w ramach realizacji Projektu pn. „Poprawa jakości powietrza poprzez zwiększenie udziału OZE w wytwarzaniu energii na terenie Gmin Bardo, Złoty Stok, Lewin Kłodzki, Szczytna”

18 października odbyło się spotkanie informacyjno – organizacyjne w ramach realizacji Projektu pn. „Poprawa jakości powietrza poprzez zwiększenie udziału OZE w wytwarzaniu energii na terenie Gmin Bardo, Złoty Stok, Lewin Kłodzki, Szczytna”.

Projekt ten jest pionierski w skali całego kraju, to właśnie na naszych działaniach będą wzorować się inne gminy w Polsce!

Jest to duża odpowiedzialność, ale też powód do dumy i cieszy nas, że tak wiele osób z Gminy Bardo chce wziąć w nim udział, co pokazała frekwencja na wczorajszym spotkaniu.

Spotkanie otworzyła Zastępca Burmistrza Krystyna Sobieraj, witając zebranych i przekazując głos Krzysztofowi Lipce, który jest Dyrektorem Pionu ds. Inwestycji firmy Semper Power, która kieruje projektem.

Trzeba podkreślić, że tak liczna obecność na spotkaniu była naprawdę duża, cieszy nas zainteresowanie mieszkańców i nasz wspólny wpływ na rozwój miasta i dbałość o ekologię.

Po prezentacji wszyscy mogli zadać pytania oraz obejrzeć przykładowe instalacje, które były prezentowana na Placu Kasztelańskim w Bardzie. Niebawem odbędzie się giełda inwestorów, na której firmy wykonujące instalacje OZE będą mogły zaprezentować swoją ofertę dla mieszkańców.

Dziękujemy za przybycie oraz zainteresowanie programem!