Aktualności

10.08.2018

Dostawa i montaż kotłów na biomasę w Mieście Przeworsk i Gmine Błażowa

Wzięliśmy udział w realizacji projektu pn. „Odnawialne źródła energii w Mieście Przeworsku i Gminie Błażowa”, jako wykonawca ostatniego etapu, który polegał na dostawie i montażu kotłów na biomasę. Łącznie zamontowanych zostało 111 szt. ekologicznych kotłów na pellet.
 
Projekt realizowany w ramach REGIONALNEGO PROGRAMU OPERACYJNEGO WOJEWÓDZTWA PODKARPACKIEGO 2014-2020, działania 3.1. Rozwój OZE, oś priorytetowa III. Czysta energia „projekty parasolowe”, cieszył się dużym zainteresowaniem wśród mieszkańców. Polegał na budowie i montażu instalacji kolektorów słonecznych, instalacji fotowoltaicznych oraz kotłów na biomasę, zlokalizowanych w budynkach mieszkalnych położonych na terenie Przeworska i Gminy Błażowa.
 
Firma Semper Power wykonała montaż kotłów na biomasę:
34 szt. w Przeworsku
77 szt. na terenie Gminy Błażowa.