Aktualności

31.08.2019

Spotkanie informacyjne z mieszkańcami powiatu średzkiego

W dniach 29 i 30 sierpnia 2019 roku, o godz. 17.00, w Sali Ośrodka Kultury w Środzie Wielkopolskiej odbyły się dwa spotkania informacyjne dla uczestników projektu pn. "Instalacje systemów odnawialnych źródeł energii na terenie powiatu średzkiego" dotyczące montażu instalacji fotowoltaicznych.
Prowadzącym spotkanie był Krzysztof Lipka, wiceprezes zarządu oraz dyrektor ds. inwestycyjnych odnawialnych źródeł energii Semper Power, który przedstawił beneficjentom projektu najważniejsze informacje dotyczące zasad działania i użytkowania instalacji fotowoltaicznej, zaprezentował harmonogram projektu oraz odpowiadał na nurtujące pytania.
 
Projekt będzie realizowany w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Wielkopolskiego na lata 2014-2020, Osi priorytetowej III ENERGIA, Działania 3.1 Wytwarzanie i dystrybucja energii ze źródeł odnawialnych Poddziałania 3.1.1 Wytwarzanie energii z odnawialnych źródeł energii i będzie polegał na montażu instalacji fotowoltaicznych na nieruchomościach prywatnych mieszkańców powiatu średzkiego.Planowany jest montaż 411 instalacji wytwarzających energię elektryczną. Całkowita wartość projektu to ponad 10 mln zł.
Spotkania cieszyły się bardzo dużym zainteresowaniem wśród Beneficjentów projektu. Osoby obecne na spotkaniach miały wiele pytań, na które Krzysztof Lipka wyczerpująco odpowiadał.
 
 
Na spotkaniach zostały przedstawione m.in. zagadnienia dotyczące:

Przykładowych kosztów niekwalifikowanych:

 • Przeprowadzenie okablowania podtynkowo
 • Koszt opinii kominiarskiej jeżeli przeprowadzenie kabli wentylacją (kanał techniczny)
 • Przygotowanie pomieszczeń na potrzeby instalacji
 • Uszkodzenia „normalne" powstałe w skutek pracy monterskiej
 • Media niezbędne dla wykonania instalacji
 • Podatek VAT
 • „Podlicznik energii" (dot. Rolników i osób prowadzących działalność gospodarczą) dostosowanie wewnętrznej instalacji

Obowiązki wykonawcy:

 • Wykonanie projektu wykonawczego/ na podstawie opracowań technicznych oraz Programu funkcjonalno-użytkowego
 • Opracowanie opinii konstruktora budowlanego
 • Budowa instalacji zgodnie z prawem budowlanym
 • Dbanie o jakość wykonania
 • Zgłoszenie mikroinstalacji do dystrybutora/ Energetyki / PV (30 dni)
 • Gwarancje w okresie trwałości oraz po tym okresie