Aktualności

31.10.2018

Montaż kotłów na biomasę w Gminach Przecław i Radomyśl Wielki

W ramach projektu "Odnawialne źródła energii w Gmina Przecław i Radomyśl Wielki" dofinansowanego ze środków EFRR w ramach RPO Województwa Podkarpackiego, z powodzeniem zrealizowaliśmy inwestycję polegającą na dostawie i montażu 89 ekologicznych kotłów na biomasę wraz z osprzętem, do ogrzewania budynków mieszkalnych. 
 
 

Kolejna udana realizacja za nami.

 
Zgodnie z umową zawartą 6 sierpnia 2018 roku, z Gminą Przecław i Gminą Radomyśl Wielki wykonaliśmy montaż ekologicznych kotłów na pellet o mocach:
30 szt. o mocy grzewczej 15 kW
43 szt. o mocy grzewczej 20 kW
14 szt. o mocy grzewczej 25 kW  
2 szt. o mocy grzewczej 30 kW  
 
 
 
 Inwestycja obejmowała również:
  • wykonanie montażu czopucha do komina,
  • zamontowanie zabezpieczeń instalacji,
  • wykonanie podłączenia kotła do instalacji centralnego ogrzewania,
  • wykonanie podłączenia kotła do instalacji c.w.u.,
  • wykonanie montażu pomp obiegowych,
  • wykonanie montażu układu sterująco-regulującego,
  • wykonanie prób, badań i rozruchów instalacji kotłowni na biomasę.
Nasi instalatorzy profesjonalnie wykonali wszystkie zadania i rzeczowo przeszkolili użytkowników co do zasad prawidłowej eksploatacji nowej kotłowni.