Aktualności

08.10.2019

Spotkanie informacyjne z mieszkańcami Gminy Czajków

W dniu 7 października 2019 r. w Domu Kultury w Czajkowie odbyło się spotkanie informacyjne z mieszkańcami Gminy Czajków, zainteresowanymi inwestycją w odnawialne źródła energii, a w szczególności w instalacje fotowoltaiczne.
Na spotkaniu nasi przedstawiciele omówili założenia i warunki, jakie należy spełniać, aby uzyskać pomoc na zakup swojej własnej mikroelektrowni fotowoltaicznej. Przedstawiono warunki techniczne montażu oraz możliwości dofinansowania w ramach Programów Priorytetowych "Mój Prąd" i "Agroenergia". Poruszono również zagadnienie dotyczące możliwości bilansowania energii pochodzącej z OZE przez przedsiębiorców.
Spotkanie prowadził pan Krzysztof Lipka, który dokładnie i rzetelnie odpowiadał na wszystkie pytania. 
Frekwencja była wysoka - mieszkańcy liczne stawili się na spotkanie i chętnie brali w nim czynny udział.