Aktualności

14.09.2016

OZE dla mieszkańców Miasta Skierniewice

Miło nam poinformować, iż wraz z Miastem Skierniewice przystępujemy do projektu pn. "Poprawa jakości powietrza poprzez zwiększenie udziału OZE w wytwarzaniu energii na terenie Skierniewic", na realizację którego Miasto będzie starać się o pozyskanie wsparcia finansowego w wysokości do 85% kosztów w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego dla Województwa Łódzkiego na lata 2014-2020.

Wraz z Miastem Skierniewice będziemy aplikować o ww środki, opracujemy wniosek aplikacyjny o dofinansowanie projektu, Studium Wykonalności oraz Program Funkcjonalno-Użytkowy.


14.09.2016

Współpraca z Gminą Mniszków

W ramach współpracy z gminą Mniszków opracujemy studium wykonalności wraz z analizą ekonomiczną-finansową, wniosek o dofinansowanie projektu wraz z wymaganymi załącznikami oraz audyt energetyczny dla projektu pn. "Wzrost produkcji energii ze źródeł odnawialnych w Gminie Mniszków poprzez zastosowanie mikroinstalacji prosumenckich.
06.09.2016

OZE na terenie miasta Nowy Dwór Mazowiecki

Z radością informujemy, że razem z miastem Nowy Dwór Mazowiecki przystępujemy do opracowania dokumentacji aplikacyjnej w związku z naborem wniosków w ramach Działania 4.1 Odnawialne źródła energii – typ projektów – Infrastruktura do produkcji i dystrybucji energii ze źródeł odnawialnych w ramach RPO WM 2014-2020.

 

Dla Nowego Dworu Mazowieckiego opracujemy studium wykonalności oraz program funkcjonalno – użytkowy na montaż odnawialnych źródeł energii

30.08.2016

Kolejne Samorządy, które zaufały naszej Firmie

Okres wakacyjny był dla naszej firmy bardzo pracowity. Dla kilku Gmin nasza firma przygotowywała kompletne dokumentacje pozwalające Gminą aplikować o dotacje na Odnawialne źródła Energii. 
Do grona Gmin które nam zaufały dołączyła Pokrzywnica, Powiat Łaski, Gmina Lublin, Gmina Iłża, Gmina, Zamość, Gmina Terespol, Miasto Łuków, Gmina Karczmiska,
Obecnie prowadzimy rozmowy z wieloma Samorządami dla których będziemy przygotowywać dokumentacje projektowe wraz z Wnioskami, PFU oraz Studium Wykonalności .
Zachęcamy zainteresowane samorządy do współpracy.
 

 
30.08.2016

Nowy produkt - GAZ ZIEMNY

Od sierpnia br 2016 zaczynamy ścisłą współprace z jednym z Polskich Przedsiębiorstw Energetycznych, dla której to pozyskujemy klientów na zmianę sprzedawcy Gazu ziemnego.
W tym celu zaprojektowaliśmy nowa stronę internetową na której każdy będzie mógł dowiedzieć zostawić swoje dane i skorzystać z tańszego sprzedawcy Gazu Ziemnego
Zachęcamy wszystkie osoby prywatne jak również przedsiębiorstwa to współpracy.
Nie przepłacaj, zacznij oszczędzać , zmień sprzedawcę gazu
www.gazziemny.eu