Aktualności

23.01.2015

Ustawa o OZE - korzystna dla bezpieczeństwa Polski

Przyjęte w ustawie o OZE rozwiązania nie są doskonałe, brak w nich zapisów dotyczących spółdzielni energetycznych, mieszkaniowych, czy wspólnot, ale przybliżają one Polskę do globalnych trendów rozwoju energetyki - pisze dr Krzysztof M. Księżopolski.

CZYTAJ WIĘCEJ
20.01.2015

Sejm RP uchwalił w dniu 16 stycznia 2015r. ustawę o odnawialnych źródłach energii (OZE)

Ustawa wprowadza zasadnicze zmiany w systemie wsparcia energii wytwarzanej z OZE. Dotychczas rynek energii z OZE regulowany był ustawą Prawo energetyczne.  CZYTAJ WIĘCEJ
01.01.2014

POLITYKA PRYWATNOŚĆI

CZYTAJ WIĘCEJ