Aktualności

11.05.2017

Wciąż można brać udział w programie "SMOG STOP"

Program SMOG STOP „Dofinansowanie zadań realizowanych przez mieszkańców województwa śląskiego na rzecz ograniczenia niskiej emisji” jest kontynuacją Programu Pilotażowego realizowanego w 2016 roku. O udzielenie dofinansowania w formie dotacji mogą ubiegać się osoby fizyczne będące właścicielami lub współwłaścicielami jednorodzinnego budynku mieszkalnego.  CZYTAJ WIĘCEJ
09.05.2017

Instalacja fotowoltaiczna 4 kWp w Zawierciu

Nasza Ekipa zamotowała panele fotowoltaiczne w Zawierciu! Moc: 4 kWp.
27.04.2017

Instalacja paneli fotowoltaiczych w Wręczycy Wielkiej!

W tym tygodniu nasza Ekipa zamontowała instalację fotowoltaiczną o mocy 3,18 kWp w Wręczycy Wielkiej. CZYTAJ WIĘCEJ
13.04.2017

Wesołych świąt wielkanocnych!

06.04.2017

„Budowa instalacji wykorzystujących odnawialne źródła energii na terenie gminy Zambrów”

Przygotowujemy dokumentację aplikacyjną dla zadania pn. „Budowa instalacji wykorzystujących odnawialne źródła energii na terenie gminy Zambrów” zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa i normami oraz dokumentami konkursowymi Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podlaskiego na lata 2014-2020 w ramach: Osi Priorytetowej V Gospodarka niskoemisyjna, Działania 5.1. Energetyka oparta na odnawialnych źródłach energii.