Aktualności

01.04.2017

"Energia odnawialna dla Gminy Fredropol"

Z radością informujemy, że kolejna Gmina z województwa podkarpackiego powierzyła Nam realizację usługi polegającej na "Wykonaniu małych audytów energetycznych oraz Programu Funkcjonalno Użytkowego obiektów zgłoszonych do projektu "Energia odnawialna dla Gminy Fredropol"
20.03.2017

Opracowanie dokumentacji technicznej instalacji fotowoltaicznej w ramach zadania inwestycyjnego pn.: "Wykorzystanie energii pochodzącej ze źródeł odnawialnych – Pijalnia wód (projekt)"

Dla potrzeb Pijalni Wód w Parku Zdrojowym w Ustroniu wykonaliśmy projekt  budowlano–wykonawczy instalacji fotowoltaicznej  o mocy 37,8 kWp.
20.01.2017

„Zwiększenie udziału energii ze źródeł odnawialnych na terenie ROF - Gmina Czarna”

Opracowujemy dokumentację projektowo – kosztorysową wraz z wszystkimi wymaganymi prawem uzgodnieniami instalacji fotowoltaicznych dla obiektów zlokalizowanych na terenie Gminy Czarna:

1) Oczyszczalni ścieków w Czarnej – moc instalacji 100 kW (do 100 kW)

2) SUW w Czarnej – moc instalacji 40 kW (do 40 kW)

3) SUW w Krzemienicy – moc instalacji 40 kW (do 40 kW)


 

29.12.2016

Realizacja projektu pn.: „Poprawa jakości powietrza poprzez montaż instalacji OZE w gospodarstwach domowych z terenu Gminy Miejskiej Mielec” w ramach RPO WP na lata 2014-2020

Z radością informujemy, iż jesteśmy w trakcie realizacji projektu dla Gminy Miejskiej Mielec ☺.

Spotkania z mieszkańcami odbędą się:

04.01.2017 r. godz. 11.00 w Sali nr 1 w SCK, al. Niepodległości 7

04.01.2017 r. godz. 18.00 w Sali audytoryjnej filii AGH w Mielcu, ul. Skłodowskiej 4

05.01.2017 r. godz. 10.00 w Sali nr 1 w SCK, al. Niepodległości 7

05.01.2017 r. godz. 17.00 w Sali audytoryjnej filii AGH w Mielcu, ul. Skłodowskiej 4
02.12.2016

Kolejne sukcesy aplikacyjne!

Z ogromną przyjemnością informujemy, że kolejne opracowywane przez nas wnioski zostały wybrane do dofinansowania.
Dokumentacje aplikacyjne sporządzane były dla projektów:

"Promowanie energii odnawialnej na terenie Gminy Krupski Młyn",

Gmina Krupski Młyn

Kwota dofinansowania: 850000,00 zł

Kwota całkowita projektu: 1000000,00 zł

"Budowa oświetlenia hybrydowego na terenie Gminy Psary",

Gmina Psary

Kwota dofinansowania: 1255667,99 zł

Kwota całkowita projektu: 1477256,46 zł

"Instalacja systemów fotowoltaicznych dla budynków użyteczności publicznej w Gminie Psary",

Gmina Psary

Kwota dofinansowania: 537832,08 zł

Kwota całkowita projektu: 632743,63 zł