Aktualności

18.11.2016

Opracowujemy kolejną dokumentację aplikacyjną dla Gminy Myszków

Przygotowujemy kompletny wniosek o dofinansowanie wraz z załącznikami w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2014-2020 w konkursie o dofinansowanie projektów w ramach Osi priorytetowej XII. Infrastruktura edukacyjna, Działanie 12.1. Infrastruktura wychowania przedszkolnego, Poddziałanie 12.1.2 Infrastruktura wychowania przedszkolnego - RIT Północnego 

Mamy nadzieję, że również tym razem wniosek otrzyma pozytywną ocenę formalną oraz merytoryczną.
17.11.2016

Kolejny projekt realizowany dla partnerstwa czterech gmin

Z radością informujemy, iż nawiązaliśmy współpracę z trzema gminami z województwa dolnośląskiego, tj. Gmina Złoty Stok, Gmina Lewin Kłodzki, Gmina Szczytna oraz Gmina Bardo, które przystępują do projektu jako partnerstwo, dla którego będziemy pozyskiwać wsparcie dla działania 3.1 Dystrybucja energii ze źródeł odnawialnych.

Jesteśmy na etapie przygotowywania dokumentów rekrutacyjnych uczestników projektu. Spotkanie informacyjne z mieszkańcami odbyło się już w Gminie Złoty Stok oraz w Gminie Lewin Kłodzki.


W niedługim czasie przystąpimy do przeprowadzania wizji lokalnych w terenie.

26.10.2016

Sukces aplikacyjny dwóch wniosków dla Gminy Myszków!

Z wielką radością informujemy, iż dwa wnioski przygotowywane przez Semper Power Sp. z o.o. dla Gminy Myszków otrzymały dofinansowanie. 

1. Projekt „Dostawa i montaż ogniw fotowoltaicznych w budynkach jednorodzinnych”, wartość: 4 985 000,00

2. Projekt „Zmniejszenie niskiej emisji w Myszkowie poprzez dostawę i montaż instalacji solarnych w budynkach jednorodzinnych”, wartość: 5 634 292,00

Gratulujemy! ☺


05.10.2016

Realizacja zadania „Wykonanie instalacji fotowoltaicznej na budynku Podstacji Pogotowia Ratunkowego w Gąbinie” w ramach projektu pt. „Budowa instalacji odnawialnych źródeł energii” dla Wojewódzkiej Stacji Pogotowia ratunkowego i Transportu Samochodowego w Płocku

W ramach zadania przeprowadzaliśmy wizję w terenie na nieruchomości, opracowaliśmy projekt techniczny instalacji fotowoltaicznej, przedmiar robót oraz kosztorys inwestorski, a także program funkcjonalno - użytkowy.

05.10.2016

Partnerstwo czterech podmiotów - "Infrastruktura do produkcji i dystrybucji energii ze źródeł odnawialnych"

Opracowujemy kompletną dokumentację niezbędną do złożenia wniosku aplikacyjnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Mazowieckiego na lata 2014-2020, Działanie 4.1 Odnawialne źródła energii

Dziękujemy za zaufanie ☺