Aktualności

03.10.2016

Opracowanie dokumentacji aplikacyjnej dla projektu realizowanego w ramach RPO Województwa Podkarpackiego na lata 2014-2020, Działanie 3.1 Rozwój OZE

Nasza firma realizuje kolejną umowę polegającą na przygotowaniu dokumentacji aplikacyjnej, tym razem dla Miasta i Gminy Kańczuga.

W ramach współpracy przeprowadzimy spotkania z mieszkańcami oraz wizje lokalne na wskazanych nieruchomościach, opracujemy projekty techniczne dla instalacji OZE (fotowoltaika, kolektory słoneczne, kotły na biopaliwo), studium wykonalności, wniosek aplikacyjny oraz program funkcjonalno – użytkowy.

30.09.2016

Współpraca ze Starostwem Powiatowym w Pułtusku

Miło nam poinformować, iż wraz z Powiatem Pułtuskim przystępujemy do projektu, na realizację, którego Powiat Pułtuski będzie starać się o pozyskanie wsparcia finansowego w wysokości do 85% kosztów w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego dla Województwa Mazowieckiego na lata 2014-2020.

W ramach współpracy opracujemy programy funkcjonalno – użytkowe, projekty techniczne dla montażu instalacji fotowoltaicznej oraz solarnej, a także audyty elektryczny i cieplne dla Domu Pomocy Społecznej w Obrytem oraz dla Domu Pomocy Społecznej w Ołdakach.

26.09.2016

OZE dla mieszkańców Gminy Nowy Duninów

Dla Gminy Nowy Duninów opracowaliśmy dokumentację aplikacyjną niezbędną dla realizacji projektu pn. "Budowa instalacji Odnawialnych Źródeł Energii".
Przeprowadziliśmy wizje lokalne na 108 wskazanych nieruchomościach, opracowaliśmy projekty techniczne dla instalacji OZE (fotowoltaika, kolektory słoneczne, pompy ciepła c.o. + c.w.u., kotły na biomasę) oraz program funkcjonalno - użytkowy.
19.09.2016

Miasto i Gmina Gąbin - następny beneficjent, z którym aplikujemy o 85% wsparcia dla projektu pt. „Budowa instalacji odnawialnych źródeł energii”

Zakres zadania obejmował przeprowadzenie wizji lokalnych oraz dobór planowanych instalacji (tj. panele fotowoltaiczne, kolektory słoneczne, pompy ciepła c.w.u. oraz kotły na biomasę) dla 48 mieszkańców oraz dla 21 budynków użyteczności publicznej, wykonanie projektów technicznych niniejszych instalacji oraz opracowanie programu funkcjonalno – użytkowego.

16.09.2016

Odnawialne źródła energii na terenie Gminy Miasta Sochaczew

W ramach projektu pt. "Budowa instalacji odnawialnych źródeł energii" przeprowadzimy wizje lokalne w terenie na nieruchomościach, opracujemy projekty techniczne do montażu instalacji OZE (instalacje fotowoltaiczne, solarne oraz pompy ciepła c.w.u i c.o. + c.w.u.), przedmiary robót oraz kosztorysy inwestorski, a także program funkcjonalno - użytkowy. 
Instalacje odnawialnych źródeł energii zostanę zaprojektowane dla 120 mieszkańców.