Aktualności

16.09.2016

OZE dla mieszkańców Gminy Miasta Gostynina

Miło nam poinformować, iż nawiązaliśmy współpracę z Gminą Miasta Gostynina, która przystępuje do prac nad opracowaniem dokumentacji niezbędnej do prawidłowego przeprowadzenia procesu aplikowania o środki UE na realizację projektu inwestycyjnego planowanego do współfinansowania w ramach RPO WM 2014-2020, Działanie 4.1 Odnawialne źródła energii.

W ramach współpracy przeprowadzimy wizje w terenie na 32 nieruchomościach, opracujemy projekty techniczne do montażu instalacji OZE oraz program funkcjonalno-projektowy.

14.09.2016

OZE dla mieszkańców Miasta Skierniewice

Miło nam poinformować, iż wraz z Miastem Skierniewice przystępujemy do projektu pn. "Poprawa jakości powietrza poprzez zwiększenie udziału OZE w wytwarzaniu energii na terenie Skierniewic", na realizację którego Miasto będzie starać się o pozyskanie wsparcia finansowego w wysokości do 85% kosztów w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego dla Województwa Łódzkiego na lata 2014-2020.

Wraz z Miastem Skierniewice będziemy aplikować o ww środki, opracujemy wniosek aplikacyjny o dofinansowanie projektu, Studium Wykonalności oraz Program Funkcjonalno-Użytkowy.


14.09.2016

Współpraca z Gminą Mniszków

W ramach współpracy z gminą Mniszków opracujemy studium wykonalności wraz z analizą ekonomiczną-finansową, wniosek o dofinansowanie projektu wraz z wymaganymi załącznikami oraz audyt energetyczny dla projektu pn. "Wzrost produkcji energii ze źródeł odnawialnych w Gminie Mniszków poprzez zastosowanie mikroinstalacji prosumenckich.
06.09.2016

OZE na terenie miasta Nowy Dwór Mazowiecki

Z radością informujemy, że razem z miastem Nowy Dwór Mazowiecki przystępujemy do opracowania dokumentacji aplikacyjnej w związku z naborem wniosków w ramach Działania 4.1 Odnawialne źródła energii – typ projektów – Infrastruktura do produkcji i dystrybucji energii ze źródeł odnawialnych w ramach RPO WM 2014-2020.

 

Dla Nowego Dworu Mazowieckiego opracujemy studium wykonalności oraz program funkcjonalno – użytkowy na montaż odnawialnych źródeł energii

30.08.2016

Kolejne Samorządy, które zaufały naszej Firmie

Okres wakacyjny był dla naszej firmy bardzo pracowity. Dla kilku Gmin nasza firma przygotowywała kompletne dokumentacje pozwalające Gminą aplikować o dotacje na Odnawialne źródła Energii. 
Do grona Gmin które nam zaufały dołączyła Pokrzywnica, Powiat Łaski, Gmina Lublin, Gmina Iłża, Gmina, Zamość, Gmina Terespol, Miasto Łuków, Gmina Karczmiska,
Obecnie prowadzimy rozmowy z wieloma Samorządami dla których będziemy przygotowywać dokumentacje projektowe wraz z Wnioskami, PFU oraz Studium Wykonalności .
Zachęcamy zainteresowane samorządy do współpracy.