DLA DOMU
Kolektory słoneczne

 

KOLEKTORY SŁONECZNE (solary)


przekształcają energię promieniowania słonecznego w ciepło. Wykorzystuje się je do podgrzewania wody (c.w.u) oraz wspomagania ogrzewania budynków (c.o.). W naszych warunkach klimatycznych właściwie dobrane kolektory słoneczne mogą pracować przez cały rok. Aktualna technologia budowy tych urządzeń pozwala na wykorzystywanie kolektorów nawet w okresie zimowym oraz zabezpieczać nadmiar ciepła w okresie letnim.Kolektory słoneczne są tanim sposobem na czerpanie korzyści ze źródeł odnawialnych.


BUDOWA KOLEKTORA

 

Płaski kolektor słoneczny to urządzenie stosunkowo proste. W zaizolowanej cieplnie obudowie przykrytej z wierzchu szybą znajduje się czarna płyta (absorber) z przymocowanymi do niej rurkami, przez które przepływa ciecz ? najczęściej roztwór glikolu. Ogrzewa ją promieniowanie słoneczne docierające przez szybę do wnętrza kolektora.


ZASADA DZIAŁANIA

1. Słońce ogrzewa umieszczony w kolektorze absorber, który pochłania promieniowanie słoneczne i zamienia je w ciepło. Skuteczność pochłaniania zależy od rodzaju absorbera, który jest najważniejszym elementem w kolektorze. Zwykły, czarny absorber dużą część promieniowania odbija. Skuteczniejszy jest tzw. absorber selektywny ? pochłania on 95% padającego na niego promieniowania.
2. Od absorbera ogrzewa się czynnik grzewczy (może to być woda lub płyn niezamarzający), który przepływa przez kolektor.
3. Ogrzany płyn przepływa do zasobnika.
4. Tam oddaje ciepło ogrzewanej wodzie użytkowej, znajdującej się w zasobniku, i ochłodzony wpływa z powrotem do kolektora.

INSTALACJA SOLARNA

  • Kolektory słoneczne, w których energia słoneczna zamieniana jest na ciepło,
  • Zespół pompowy, w którego skład wchodzi pompa obiegowa, odpowiadająca za cyrkulację glikolu w instalacji (transport ciepła od kolektorów do zasobnika CWU),
  • Regulator solarny (sterownik), który włącza pompę, kiedy temperatura glikolu jest wyższa niż temperatura wody w zasobniku CWU,
  • Zasobnik CWU (zasobnik solarny) w którym następuje odbiór ciepła od glikolu i przekazanie go zimnej wodzie; jego zadaniem jest także magazynowanie ciepłej wody, aby jednorazowo było możliwe jej większe zużycie,
  • Rezerwowe źródło ogrzewania ?bardzo często jest to kocioł grzewczy centralnego ogrzewania,
  • Armatura wody użytkowej ? wszelkie zawory, rury miedziane, złącza instalacji itp.
  • Zabezpieczenie instalacji solarnej chroniące instalację przed przegrzaniem; w jej skład wchodzi m.in. naczynie przeponowe (wzbiorcze) przyjmujące nadmiar rozszerzającej się cieczy solarnej oraz zawór bezpieczeństwa, który w przypadku całkowitego przegrzania kolektorów uwalnia ciecz solarną z obiegu.KORZYŚCI

Systemy kolektorów słonecznych są nieszkodliwe dla środowiska naturalnego. Praca kolektora w żaden sposób nie wpływa na roślinność, nie emituje dwutlenku węgla ani innych substancji chemicznych. Realizacja tego typu instalacji zwraca się najczęściej w okresie 3-6 lat. Odpowiednio zaprojektowany układ solarny to nie tylko oszczędność w zużyciu gazu do produkcji ciepłej wody użytkowej, ale i możliwość wspomagania instalacji centralnego ogrzewania i podgrzewania wody w basenach. Całość instalacji pracuje automatycznie. Materiały, z których wykonany jest kolektor są odporne na korozję i najtrudniejsze warunki. Kolektor słoneczny nie wymaga konserwacji, jest bezobsługowy i nie są z nim związane żadne koszty utrzymania (eksploatacji).