DLA PRZEDSIĘBIORSTWA

CO OFERUJEMY?

  • audyt energetyczny przedsiębiorstwa,
  • dobór instalacji i jej mocy do Twoich potrzeb,
  • wycenę instalacji,
  • zaprojektowanie instalacji oraz profesjonalny dobór urządzeń,
  • przygotowanie dokumentów związanych z wydaniem warunków przyłączeniowych i pozostałej dokumentacji dla instalacji o mocy powyżej 50 kWp,
  • montaż instalacji,
  • przeszkolenie z obsługi i zasad działania instalacji,
  • pomoc w wypełnieniu wniosku o dotację i innych niezbędnych dokumentów na potrzeby finansowania Twojej inwestycji,
  • przygotowanie i złożenie wniosku o przyłączenie do sieci OSD,
  • serwis gwarancyjny i pogwarancyjny.