DLA SAMORZĄDU
Dokumentacja aplikacyjna

Opracowujemy kompletne wnioski aplikacyjne wraz z niezbędnymi załącznikami w tym ze studium wykonalności i analizą finansową, w ramach:
  • Regionalnych Programów Operacyjnych wszystkich województw
  • Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej
  • Wojewódzkich Funduszy Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej