DLA SAMORZĄDU
Nadzór inwestorski

  • pełnienie nadzoru inwestorskiego w specjalności: instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urządzeń elektrycznych i elektroenergetycznych,
  • pełnienie nadzoru inwestorskiego w specjalności instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urządzeń cieplnych, wentylacyjnych, gazowych, wodociągowych i kanalizacyjnych,
  • reprezentowanie inwestora na budowie - sprawowanie kontroli zgodności inwestycji z dokumentacją, sprawdzanie jakości wykonywanych robót i użytych materiałów, kontrolowanie rozliczeń i sprawdzanie kosztów,
  • odbiór robót budowlanych.