DLA SAMORZĄDU
Dokumentacja strategiczna

  • opracowanie Planów Gospodarki Niskoemisyjnej,
  • wykonanie założeń do planów zapotrzebowania w ciepło, energię elektryczną i paliwa gazowe,
  • przeprowadzenie audytów efektywności energetycznej,
  • opracowanie programów funkcjonalno-użytkowych.