DLA SAMORZĄDU
Dokumentacja techniczna

  • opracowanie kompletnej indywidualnej dokumentacji technicznej dla mikroinstalacji,
  • wycena inwestycji i opracowanie kosztorysów inwestorskich wraz ze zbiorczym zestawieniem kosztów inwestycji.