SAMORZĄDY

DLA JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO

Unia Europejska narzuciła na wszystkie gminy obowiązek ograniczenia emisji gazów (w tym cieplarnianych) o 20%. Nakłada to na samorządy lokalne dodatkowe obowiązki wyznaczenia obszarów, w których ograniczenia te oraz zwiększenie efektywności energetycznej są możliwe do realizacji. Żeby je poznać konieczne jest opracowanie Projektu założeń do planu zaopatrzenia gminy w ciepło, energię elektryczną i paliwa gazowe, który będzie określał działania, jakie powinny zostać podjęte zarówno ze strony gminy, jak i jej mieszkańców. Plan uwzględnia wszystkie instrumenty, które mają wpływ na użytkowanie energii, w tym m.in. efektywność energetyczną budynków, infrastrukturę, oświetlenie, transport, sieć gazowniczą, ciepłowniczą, elektryczną. Jednym z jego ważniejszych punktów jest ukazanie możliwości wykorzystania odnawialnych źródeł energii. Każda gmina jest inna, więc dobrze wykonany plan powinien uwzględniać jej specyficzne potrzeby.

Nasza firma wychodząc naprzeciw potrzebą gmin opracowuje kompleksowo:
  • Programy gospodarki niskoemisyjnej – PGN,
  • Programy Ograniczenia Niskiej Emisji – PONE,
  • Lokalny program rewitalizacji,
  • Plany zaopatrzenia w ciepło, energię elektryczną i paliwa gazowe,
  • Audyty energetyczne,
  • Dokumentację konkursową.