Aktualności

„50 kW na start” – ruszył nabór dofinansowań do fotowoltaiki dla firm

Prowadzisz firmę na terenie województwa śląskiego? WFOŚIGW ogłasza nabór wniosków o dofinansowanie do instalacji fotowoltaicznych dla mikro, małych i średnich przedsiębiorstw.

zdjęcie instalacja fotowoltaiczna

Kto może skorzystać z dofinansowania?

Beneficjentami programu „50 kW na start” są mikroprzedsiębiorcy, małe lub średnie przedsiębiorstwa (MŚP) z województwa śląskiego, zgodnie z Załącznikiem I do rozporządzenia Komisji (UE) nr 651/2014 z dnia 17 czerwca 2014 r. uznającego niektóre rodzaje pomocy za zgodne z rynkiem wewnętrznym w zastosowaniu art. 107 i 108 Traktatu.

Na co można przeznaczyć dofinansowanie?

W ramach programu można sfinansować mikroinstalacje fotowoltaiczne o mocy do 50 kW.

Jaka jest wysokość dofinansowania?

Dofinansowanie obejmuje do 100% kosztów kwalifikowanych zadania (max 350 tys. zł), z czego:

  • do 90% kosztów w formie pożyczki oprocentowanej 0,95 stopy redyskonta weksli, lecz nie mniej niż 3 proc. w stosunku rocznym.
  • do 10% kosztów w formie dotacji.

Wrunkiem otrzymania dotacji jest skorzystanie również z pożyczki.

Jaki jest termin składania wniosków?

Nabór wniosków odbywa się w terminie od 1 do 30 września 2021 lub do wyczerpania środków.

Gdzie znaleźć więcej informacji?

Dokumenty aplikacyjne można pobrać z ogłoszenia na stronie Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Katowicach. Informacji udzielają pracownicy Zespołu Ochrony Atmosfery WFOŚIGW.

Inne artykuły