Aktualności

Zmiany w programie Czyste Powietrze

2022 rok przynosi zmiany w programie dotacyjnym Czyste Powietrze. Zwiększa się maksymalna kwota dotacji – nawet do 69 tys. zł dla najmniej zamożnych. Innym ważna nowość: w programie nie będzie już można sfinansować wymiany starego kotła na kocioł węglowy.


Czym jest program Czyste Powietrze?

Czyste Powietrze to ogólnopolski program, którego celem jest walka z zanieczyszczeniem powietrza i smogiem. W ramach programu można otrzymać dofinansowanie na wymianę starego, nieefektywnego źródła ciepła w domu jednorodzinnym np. na kocioł gazowy, kocioł na biomasę czy pompę ciepła. Dodatkowo dofinansowanie obejmuje termomodernizację budynku.

Zmiany w 2022 roku

Do tej pory ponad 16% dotacji dotyczyło wymiany tzw. kopciuchów na kotły węglowe. Od początku 2022 roku kotły węglowe i na ekogroszek nie będą objęte dofinansowaniem.

Druga ważna zmiana to zwiększenie maksymalnej kwoty dotacja dla najmniej zamożnych. W ubiegłych latach można było ubiegać się o dotacje na następującym poziomie:

Podstawywy poziom dofinansowania – przy rocznym dochodzie beneficjemta do 100 tys. zł:

 • wymiana źródła ciepła na pompę ciepła, rekuperacja, termomodernizacja: do 25 tys. zł
  (+ 5 tys. zł przy realizacji instalacji fotowoltaicznej)
 • wymiana źródła ciepła na inne niż pompa ciepła; rekuperacja, termomodernizacja: do 20 tys. zł
  (+ 5 tys. zł przy realizacji instalacji fotowoltaicznej)
 • brak wymiany źródła ciepła, rekuperacja, termomodernizacja: do 10 tys. zł.


Podwyższony poziom dofinansowania: w przypadku dochodu na osobę w gospodarstwie domowym: do 1564 zł lub 2189 zł (gospodarstwo wieloosobowe / jednoosobowe):

 • wymiana źródła ciepła na pompę ciepła, rekuperacja, termomodernizacja: do 32 tys. zł
  (+ 5 tys. zł przy realizacji instalacji fotowoltaicznej)
 • wymiana źródła ciepła na inne niż pompa ciepła; rekuperacja, termomodernizacja: do 32 tys. zł
  (+ 5 tys. zł przy realizacji instalacji fotowoltaicznej)
 • brak wymiany źródła ciepła, rekuperacja, termomodernizacja: do 15 tys. zł.


Od 25 stycznia 2022 został wprowadzony trzeci – najwyższy – poziom dofinansowania. Dostępne będzie, gdy dochód na osobę wynosi maksymalnie 900 zł lub 1260 zł (gospodarstwo wieloosobowe / jednoosobowe). Na najwyższe dofinansowanie mogą liczyć również osoby z przyznanym prawem do zasiłku stałego, zasiłku okresowego, zasiłku rodzinnego lub specjalnego zasiłku opiekuńczego.

 • wymiana źródła ciepła na pompę ciepła, rekuperacja, termomodernizacja: do 60 tys. zł
  (+ 9 tys. zł przy realizacji instalacji fotowoltaicznej)
 • wymiana źródła ciepła na inne niż pompa ciepła; rekuperacja, termomodernizacja: do 60 tys. zł
  (+ 9 tys. zł przy realizacji instalacji fotowoltaicznej)
 • brak wymiany źródła ciepła, rekuperacja, termomodernizacja: do 30 tys. zł.


Z innych ważnych zmian- od 25 stycznia:

 • uwzględniono możliwości finansowania, gdy dofinansowanie łączy się z gminnymi programami parasolowymi, w których wnioskodawca nie staje się właścicielem kotła do zakończenia okresu trwałości,
 • wprowadzono możliwość dłuższej realizacji projektu, gdy opóźnienie rozliczenia wynika z przesunięcia terminu przyłączenia gazu przez operatora.


Więcej informacji: czystepowietrze.gov.pl.

Inne artykuły