Aktualności

“50 kw na start”: ruszyły dofinansowania do fotowoltaiki dla firm w 2022 roku

Rozważasz instalację fotowoltaiczną w swojej firmie? WFOŚIGW ogłosił nabór wniosków o dofinansowanie do mikroinstalacji fotowoltaicznych dla przedsiębiorstw z województwa śląskiego.

zdjęcie instalacja fotowoltaiczna

Kto może skorzystać z dofinansowania?

Od bieżącego roku beneficjentami środków są wszyscy przedsiębiorcy zgodnie z Załącznikiem I do rozporządzenia Komisji (UE) nr 651/2014 z dnia 17 czerwca 2014 r. uznającego niektóre rodzaje pomocy za zgodne z rynkiem wewnętrznym w zastosowaniu art. 107 i 108 Traktatu.

Na co można przeznaczyć dofinansowanie?

W ramach programu można sfinansować mikroinstalacje fotowoltaiczne o mocy do 50 kW.

Jaka jest wysokość dofinansowania?

Dofinansowanie obejmuje do 100% kosztów kwalifikowanych zadania (max 350 tys. zł), z czego:

  • do 90% kosztów w formie pożyczki oprocentowanej 0,95 stopy redyskonta weksli, lecz nie mniej niż 3 proc. w stosunku rocznym.
  • do 10% kosztów w formie dotacji.

Wrunkiem otrzymania dotacji jest skorzystanie również z pożyczki.

Jaki jest termin składania wniosków?

Nabory wniosków odbędą się w trzech terminach:

  • pierwszy nabór: 15.02.2022 r. – 31.03.2022 r.
  • drugi nabór: 01.04.2022 r. – 30.04.2022 r.
  • trzeci nabór: 01.05.2022 r. – 31.05.2022 r.

lub do wyczerpania alokacji środków.


Gdzie znaleźć więcej informacji?

Dokumenty aplikacyjne można znaleźć w ogłoszeniu na stronie Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Katowicach. Informacji udzielają pracownicy Zespołu Ochrony Atmosfery WFOŚIGW.

Inne artykuły