Dla samorządów

Firma Semper Power ma wieloletnie doświadczenie we współpracy z samorządami. Pomogliśmy dziesiątkom gmin pozyskać fundusze unijne na działania z zakresu OZE, dzięki czemu tysiące mieszkańców oszczędza na rachunkach za prąd i ogrzewanie oraz cieszy się dostępem do czystszego powietrza.

Nasza oferta

1. Doradztwo
 • indywidualne konsultacje z przedstawicielami jednostek samorządu dotyczące prawidłowego zaplanowania inwestycji,
 • monitoring funduszy europejskich pod kątem potrzeb inwestycyjnych samorządów ,
 • reprezentowanie gminy na spotkaniach z mieszkańcami, na których szczegółowo wyjaśniamy zasady udziału w projektach,
 • udzielenie porad merytorycznych i technicznych mieszkańcom w zakresie wyboru materiałów i prac budowlanych,
 • opracowanie opinii o możliwości wykonania instalacji odnawialnych źródeł energii we wskazanych lokalizacjach.
2. Dokumentacja aplikacyjna

Opracowujemy kompletne wnioski aplikacyjne wraz z niezbędnymi załącznikami w tym ze studium wykonalności i analizą finansową, w ramach:

 • Regionalnych Programów Operacyjnych wszystkich województw
 • Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej
 • Wojewódzkich Funduszy Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej
3. Zarządzanie projektami

Świadczymy usługi koordynacji i zarządzania projektami, w szczególności:

 • doradztwo techniczne,
 • dokonywanie na bieżąco weryfikacji dokumentów prowadzonych w celu realizacji projektu,
 • wsparcie przy prowadzeniu rozliczeń otrzymanego dofinansowania.
4. Nadzór inwestorski
 • pełnienie nadzoru inwestorskiego w specjalności: instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urządzeń elektrycznych i elektroenergetycznych,
 • pełnienie nadzoru inwestorskiego w specjalności instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urządzeń cieplnych, wentylacyjnych, gazowych, wodociągowych i kanalizacyjnych,
 • reprezentowanie inwestora na budowie – sprawowanie kontroli zgodności inwestycji z dokumentacją, sprawdzanie jakości wykonywanych robót i użytych materiałów, kontrolowanie rozliczeń i sprawdzanie kosztów,
 • odbiór robót budowlanych.
5. Dokumentacja strategiczna
 • opracowanie Planów Gospodarki Niskoemisyjnej,
 • wykonanie założeń do planów zapotrzebowania w ciepło, energię elektryczną i paliwa gazowe,
 • przeprowadzenie audytów efektywności energetycznej,
 • opracowanie programów funkcjonalno-użytkowych.
6. Dokumentacja techniczna
 • opracowanie kompletnej indywidualnej dokumentacji technicznej dla mikroinstalacji,
 • wycena inwestycji i opracowanie kosztorysów inwestorskich wraz ze zbiorczym zestawieniem kosztów inwestycji.

Referencje

Skontaktuj się z nami

W przypadku zainteresowania współpracą lub dodatkowych pytań dotyczących oferty zapraszamy do kontaktu:

 

Krzysztof Lipka

Telefon: +48 519 589 648

E-mail: k.lipka@semperpower.pl