Aktualności

15.05.2017

OZE dla mieszkańców Gminy Psary

Miło nam poinformować, iż wraz z gminą Psary przystępujemy do realizacji projektu pn. "Słoneczna Gmina Psary - odnawialne źródła energii w budynkach mieszkalnych na terenie Gminy Psary", na realizację którego Gmina będzie starać się o pozyskanie wsparcia finansowego w wysokości od 85% do 95% kosztów w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego dla Województwa Śląskiego  na lata 2014-2020.