Polityka prywatności

Aktualne zasady Polityki Prywatności określają kolejność przyjmowania, dalszego przetwarzania i parametry przechowywania danych osobowych gości. Uzyskując dostęp do witryny i uruchamiając usługi, użytkownicy potwierdzają swoją zgodę na zasady i algorytmy gromadzenia i wykorzystywania danych osobowych. Otrzymane informacje pomagają usprawnić pracę witryny i tworzyć spersonalizowane biuletyny dla klientów.

Polityka plików cookie

Korzystanie z plików cookie pomaga zapewnić użytkownikom wygodniejsze korzystanie z zasobów. Specjalne pliki informacyjne służą do poprawy funkcjonalności witryny. Po zaakceptowaniu przez gościa zasad interakcji z witryną dostępny jest wybór postanowień dotyczących plików cookie, które mają być przechowywane. Goście mają możliwość wycofania zgody na korzystanie z plików cookie w dowolnym momencie.
Dane osobowe: zasady uzyskiwania i wykorzystywania danych osobowych

Podstawowe informacje o gościu są uzyskiwane przez witrynę podczas rejestracji. Automatycznie rejestrowane informacje obejmują używaną przeglądarkę i adres IP. Podczas tworzenia profilu gry rejestrowane są następujące informacje:

aktualny adres e-mail;
imię i nazwisko nowego gościa
osobisty numer telefonu.

Informacje te są przechowywane w formie zanonimizowanej i nie są przekazywane stronom trzecim. Użytkownicy mają możliwość usunięcia danych osobowych w dowolnym momencie. Dane osobowe są przechowywane przez cały okres istnienia konta.