DLA SAMORZĄDU
Doradztwo

  • indywidualne konsultacje z przedstawicielami jednostek samorządu dotyczące prawidłowego zaplanowania inwestycji,
  • monitoring funduszy europejskich pod kątem potrzeb inwestycyjnych samorządów ,
  • reprezentowanie gminy na spotkaniach z mieszkańcami, na których szczegółowo wyjaśniamy zasady udziału w projektach,
  • udzielenie porad merytorycznych i technicznych mieszkańcom w zakresie wyboru materiałów i prac budowlanych,
  • opracowanie opinii o możliwości wykonania instalacji odnawialnych źródeł energii we wskazanych lokalizacjach.